Dobiegają końca rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. O 246 miejsc (na pierwszym roku studiów) na 15 kierunkach stara się blisko 1100 kandydatów. Są kierunki takie jak grafika projektowa czy fotografia, gdzie chętnych jest aż 15 osób na jedno miejsce.

210 osób jest chętnych, aby studiować fotografie. Miejsc na tym kierunku łącznie z fotografią edytorską przygotowano 14. Podobne oblężenie przeżywa kierunek grafika projektowa. Na 20 miejsc zgłosiło się 216 kandydatów.

Jak mówi Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Hora – taka liczba chętnych świadczy nie tylko o samym zainteresowaniu kierunkiem i perspektywą zatrudnienia po ukończeniu studiów, ale świadczy także o jakości kształcenia na UAP.

Każdy, który do nas trafi na studia, ma szansę kontaktu z profesjonalnymi, wybitnymi pedagogami i na pewno jest, w stanie wybudować sobie program na życie zawodowe, na najwyższym poziomie i to takim światowym – mówi Hora.

Są kierunki takie jak np.: rzeźba, gdzie miejsc na pierwszym roku jest tylko 12.

Dzisiaj jest np. potężnie zapotrzebowanie na rzeźbiarzy. Jest ich mało a szczególnie, jest mało takich, którzy posiadają bardzo solidny warsztat. Mało jest uczelni, które pozwalają ten solidny warsztat wykształcić. To są niszowe kierunki. My mamy bardzo mało miejsc. Nie są to kierunki zbyt popularne, ale też mamy artystów naszych absolwentów, którzy w tych obszarach robią światową karierę – mówi prof. dr hab. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytety Artystycznego w Poznaniu.

W tym roku Uniwersytet Artystyczny przygotował 424 miejsca na 15 kierunkach, w tym 178 miejsc na I roku studiów II stopnia.