Po ostatnich tragicznych wypadkach na ulicy Głogowskiej w których zginęli piesi, urzędnicy podjęli decyzję, że sygnalizacja świetlna przed przejściami dla pieszych będzie włączona przez całą dobę. To początek zmian w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 

W przyszłym roku rozpocznie się wprowadzanie zmian na ul. Głogowskiej, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do tego czasu zastosowane zostaną doraźne rozwiązania takie jak włączenie na całą dobę wszystkich sygnalizacji świetlnych na śródmiejskim odcinku ul. Głogowskiej (oprócz dwóch gdzie nie ma przejścia dla pieszych przez ul. Głogowską, czyli przy wyjeździe z zajezdni tramwajowej oraz trasy PST). Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności pieszych.

Wiosną 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich zlecił firmie Siemens opracowanie kilku wariantów analiz zmian organizacji ruchu dla całego śródmiejskiego odcinka ul. Głogowskiej i dostosowania jej do parametrów bezpieczeństwa oraz przepisów. Jeszcze w grudniu wybrane zostanie rozwiązanie, które przedstawione będzie radom osiedli. Następnie opracowany zostanie projekt organizacji ruchu, a od drugiej połowy 2020 r. rozpocznie się wprowadzanie zmian. Ich zakres i ewentualne etapowanie będzie wynikało z projektu — informują urzędnicy.

Planowane jest m.in. dostosowanie przekroju jezdni do przepisów, budowa azyli dla pieszych, wyznaczenie miejsc dla dostaw oraz elementy wymuszające ograniczenie prędkości. W dalszym etapie powiększony zostanie przystanek tramwajowy przy rynku Łazarskim (zarówno jego szerokość, jak i długość, uwzględniająca obsługę w przyszłości tramwaju o długości 45 metrów).