Uniwersytet Artystyczny otwiera w Niemczech ambasadę … sztuki

Uniwersytet Artystyczny otwiera w Niemczech ambasadę … sztuki

Ambasada Sztuki UAP to projekt kulturalny przygotowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu we współpracy z Konsulem Generalnym RP w Kolonii z okazji stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ma na celu prezentację dokonań artystów związanych z poznańską...