Dają pieniądze na ściagnięcie azbestu

Dają pieniądze na ściagnięcie azbestu

Do końca kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a można składać wnioski o zwrot kosztów kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W ramach projektu można uzyskać nawet całkowity zwrot pieniędzy....