Aż, czy tylko 75% bonifikaty?

Aż, czy tylko 75% bonifikaty?

W Poznaniu zniżka w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu należącego do samorządu, w prawo własności będzie wynosić 75 procent, jeśli płacone będzie w ratach. Ci poznaniacy, którzy zdecydują się wnieść tę opłatę jednorazowo, zapłacą tylko 5...