Policja uruchamia Child Alert

Policja uruchamia Child Alert

Polska Policja uruchomiła procedurę Child Alert. Został uprowadzony 10-letni Ibrahim.  Jak informuje policja zaginiony to 10-letni. Został uprowadzony z Gdyni. Wszelkie informacje dot. zaginionego można przekazywać pod nr 995 lub do najbliższej jednostki Policji i pod...