Poznańskie targowiska mogą działać do soboty — to wynik porozumienia, do jakiego doszło pomiędzy prezydentem Poznania, wojewodą wielkopolskim i dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.

To właśnie wielkopolski Sanepid wydał wcześniej decyzję o zakazie handlu na wolnym powietrzu. Swoją decyzję tłumaczył specyfiką SARS CoV-02. Na wolnych przestrzeniach koronawirus ma rozprzestrzeniać się szybciej i łatwiej niż w pomieszczeniach zamkniętych.

Udało się przekonać pana inspektora do złagodzenia nakazu. Uzyskałem zgodę, aby rynki mogły działać do soboty włącznie. Prosiłem o to, ponieważ wiem, jak ciężko jest obecnie kupcom. Dzięki temu będą mogli sprzedać już zakupiony towar i nie poniosą straty z tym związanej — mówi Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania.

Jest szansa, że miasto udostępni kupcom halę nr 2 na MTP. Decyzję ma podjąć zarządem spółki Targowiska, który oceni, na ile jest to możliwe technicznie i organizacyjnie.

Ci kupcy, którzy nie będą handlować, mają zostać zwolnieni z opłat za wynajem miejsc na straganach.