Targowisko przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu będzie działać tylko do końca sierpnia tego roku. 

Obecnie na targowisku przy ulicy Dolna Wilda handluje tylko 17 kupców, którzy zajmują 4 procent jego powierzchni, czyli ok 172m² z dostępnej powierzchni 3608m². Dla porównania: w latach 2001-2007 handlowało na tym targowisku 250 kupców, a zajęte było 100 proc. powierzchni handlowej. Obecnie wpływy z umów dzierżawy nie pokrywają kosztów utrzymania tego obiektu, a płatności rozliczane są nieregularnie.

29 maja 2020 r. Spółka Targowiska zorganizowała spotkanie z przedstawicielami kupców. Urzędnicy zaproponowali im, że każdy kupiec, który nie ma zadłużenia lub spłaci je do 15 czerwca, będzie mógł kontynuować swoją działalność na innych, wybranych targowiskach. Przez trzy miesiące będzie też mógł skorzystać z 50-procentowej bonifikaty.

Targowisko będzie czynne do końca sierpnia. Miejski plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu tereny zielone.