W Szołajdach jeden z mieszkańców gromadził nielegalnie toksyczne odpady, które zakopywał w ziemi. Wydzielają zapach, który powoduje min.dusznosci. Wójt nie wyklucza ewakuacji.

O sprawie poinformowali Super Ekspres sąsiedzi mężczyzny, który miał zwozić na swoją posesję niebezpieczne odpady i je zakopywać. Wśród nich ma być min.trichlorek fosforylu, który widnieje w spisie substancji zaliczanych do broni chemicznej.

Groźne odpady są na posesji mieszkańca. Wójt interweniował w tej sprawie ale inne instytucje mu nie pomogły. Prokuratura prowadzi dochodzenie ale dotychczas bez rezultatów.

Teraz wójt planuje nakazać właścicielowi działki utylizację zgodną z prawem a jeśli ten tego nie zrobi, wójt zorganizuje sztab kryzysowy i zarządzi ewakuację mieszkańców.

Możliwe, że konieczna będzie nawet ewakuacja aż czterech okolicznych wsi.