Przy pomocy drona będą sprawdzać jakość powietrza w Poznaniu. Miasto w tej sprawie podpisało umowę ze specjalistyczną firmą, która takie pomiary będzie przeprowadzać. Badania na ulicach Poznania będą odbywać się do połowy grudnia. Akcja jest realizowana w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt monitorowania jakości powietrza w Poznaniu z użyciem dronów zwyciężył w ostatniej edycji PBO. Jego realizacją zajmie się wyłoniona w przetargu firma LTA Design z Gliwic. Zadaniem specjalistów będzie wykonanie analizy spalin z palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego. Czas i lokalizacja badań zostaną uzgodnione z poznańską strażą miejską. Obszary badań będą typowane pod kątem największej liczby zgłaszanych interwencji.

Czujnik podpięty do drona pozwoli wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji związki chemiczne, które z dużym prawdopodobieństwem wskazywać będą na spalanie odpadów (formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone — PM 2,5 oraz PM 10). Wyniki będą przekazywane na bieżąco. Pomoże to w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania prawa i karaniu osób zatruwających środowisko.

Firma LTA Design przeprowadzi także 4 spotkania informacyjno — edukacyjne dotyczące ochrony powietrza — w szczególności szkodliwości spalania odpadów. Będą one skierowane do wszystkich chętnych poznaniaków.