Tomasz Sadowski, twórca Fundacji Barka zmarł w wieku 76 lat. Stworzył organizacje, która pomagała ludziom wychodzić z bezdomności. 

TOMASZ SADOWSKI

Fundacja Barka zaczęła prace w Poznaniu ale następnie pomagała w projektach społecznych w wielu częściach świata. Tomasz Sadowski nie tylko tworzył budynki i warsztaty do pomocy ludziom ale też głęboko ze swoimi podopiecznymi się przyjaźnił.

Źródło:FB/T.Sadowski

TOMASZ SADOWSKI

Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, jego największą nagrodą była jednak stałe rozwijająca się Fundacja Barka.

Tomasz Sadowski

Źródło:FB/T.Sadowski

Tomasz Sadowski zmarł w wieku 76 lat w swoim domu.