Już ponad 10 milionów złotych wpłynęło na specjalne konto, z którego pieniądze przeznaczane są na pomoc szpitalowi zakaźnemu w Poznaniu na skuteczną walkę z koronawirusem. 

W pomoc finansową dla szpitala włączyły się firmy, kancelarie i osoby prywatne z całej Polski. Dzięki nim placówka będzie mogła skuteczniej walczyć z koronawirusem. Za zebrane pieniądze kupowany jest m.in. sprzęt medyczny, przyłbice, kombinezony czy maseczki dla pracowników szpitala.

Do 4 maja na konto szpitala wpłynęło 10,93 mln zł. W tym: 8,10 mln zł to datki od firm. Kolejne 2,70 mln zł to pomoc od osób prywatnych (2600 osób), a ze zbiórek publicznych: 122 tys. zł. Cały czas wpływa także pomoc rzeczowa.