Nauka sprzed komputera przewidziana jest w przypadku wykładów i niektórych przedmiotów – tak zapowiedziała rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska.

Zarządzenie jakie wydała rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczy organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Można w nim przeczytać między innymi, że „Wykłady prowadzi się w formie kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów, w przypadku, gdy uprawnionych do uczestnictwa w wykładzie jest powyżej 30 studentów”.

Kształcenie na odległość jest przewidziane również w przypadku zajęć, które zostaną w ten sposób zaplanowane w programie kształcenia. Docelowo jednego dnia na danym roku powinny odbywać się tylko stacjonarnie lub zdalnie.

Z prośbą o szybkie ogłoszenie decyzji dotyczących najbliższego semestru zwrócił się do władz uczelni Samorząd Studentów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Należy jednocześnie pamiętać, że w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju oraz trwającymi w MEiN pracami legislacyjnymi, możemy spodziewać się kolejnych uregulowań, do których jako uczelnia będziemy się dostosowywać. Dlatego raz jeszcze chciałabym podkreślić, że gorąco zalecamy i rekomendujemy zaszczepienie się, by planowany powrót na Uniwersytet był możliwy i bezpieczny dla nas wszystkich – informuje prorektor UAM prof. Joanny Wójcik.