Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu solidaryzuje się z Białorusią i oferuje białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni, możliwość studiowania na UAM bez odpłatności za studia.

Decyzja o zwolnieniu z opłat ma związek z obecną sytuacją na Białorusi i represjami, które dotykają także młodzież akademicką. To także wyraz solidarności społeczności akademickiej UAM ze społeczeństwem Białorusi i poparcia dla jego walki o wolną, demokratyczną, obywatelską i praworządną Białoruś — można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez UAM.

– Rok 2020 zapisze się szczególnie w historii narodu białoruskiego, który właśnie teraz postanowił upomnieć się o prawo każdego obywatela w państwie demokratycznym, prawo wyboru władzy. Mamy nadzieje, że protesty i działania białoruskiego społeczeństwa doprowadzą do szczęśliwego finału i pożądanych zmian w Białorusi — mówią rektor, prof. Andrzej Lesicki oraz rektor elekt, prof. Bogumiła Kaniewska.

W minionym roku akademickim na UAM studiowało 232 studentów z Białorusi. Informacje na temat procedury i warunków przyjęcia: https://amu.edu.pl/kandydaci/studenci-z-bialorusi