Jak powinny wyglądać reklamy i szyldy w przestrzeni publicznej Poznania? Na to pytanie odpowiada projekt uchwały krajobrazowej. Dokument jest już gotowy — teraz ruszają kolejne konsultacje społeczne. Spotkanie informacyjne w czwartek Sali Białej urzędu miasta.

Uchwała krajobrazowa to zbiór wytycznych dotyczących reklam, małej architektury i ogrodzeń. Dokument pozwoli na uporządkowanie przestrzeni w mieście. Jego projekt jest już gotowy — od marca 2017 r. pracowały nad nim dwa zespoły specjalistów. Tworząc go, eksperci brali pod uwagę obowiązujące dokumenty planistyczne, podręczniki dobrych praktyk, wytyczne konserwatora zabytków i przepisy obowiązujące w innych miastach zachodniej Europy.

Pierwsze propozycje zapisów zostały upublicznione już w listopadzie 2017 r. – każdy mógł się do nich odnieść. Od tego czasu odbyły się spotkania z mieszkańcami Poznania, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi i stowarzyszeniami, przeprowadzono dodatkowe inwentaryzacje i wizje w terenie — by opracować kompleksowy projekt uchwały.

Teraz każdy może wyrazić swoje zdanie. Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w najbliższy czwartek, 25 kwietnia, o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17).

Cały dokument i uwagi do niego można znaleźć tutaj: http://www.poznan.pl/krajobrazowa/

Swoje uwagi i opinie można także przesyłać mailem na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl – aż do 30 czerwca 2019 r.