446 tys. uczniów z Wielkopolski rozpoczyna 27 stycznia ferie zimowe. W tym okresie, pracownicy służb i inspekcji, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020”, w szczególny sposób pomagać będą rodzicom i dzieciom wyjeżdżającym na zimowiska czy kolonie. 

Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizatorzy zgłosili ponad 900 form wypoczynku dla 30 tys. uczestników. Na terenie województwa zatwierdzono 518 wypoczynków dla ponad 17 tys. dzieci.

– Z zatwierdzonych dotąd zgłoszeń wynika, że w regionie wypoczywać będą oprócz naszych uczniów również uczniowie z województwa pomorskiego, śląskiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, a organizatorzy mający siedzibę w Wielkopolsce zorganizowali wyjazdy głównie do Czech, ale też do Włoch i Austrii – informuje dyrektor Elżbieta Smagała z Kuratorium Oświaty.

Zaświadczenie wydane przez kuratorium gwarantuje, że sprawdzono kartę kwalifikacyjną obiektu przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną, Straż Pożarną oraz wójta/burmistrza. Posiadanie karty oznacza również, że sprawdzone zostały kwalifikacje pracowników i kierownika placówki, a także zatwierdzono plan pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczniowie w Wielkopolsce za kilka dni zaczynają zimowe ferie

Każdy rodzic może zwrócić się do policji z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego autokaru, którym dzieci wyjeżdżają na ferie. Mundurowi z drogówki prowadzić będą akcje kontrolne. Sprawdzana będzie trzeźwości kierowców oraz stan techniczny aut.