Ulica por Janiny Lewandowskiej będzie znów nazywać się ulicą 23 Lutego. Taką decyzję podjął Naczelny Sąd Administracyjny. Decyzja jest prawomocna. 

Taką informację na swoim fejsbukowym profilu zamieścił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak :- Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zarządzenie nadania ul. 23 Lutego nazwy por. Janiny Lewandowskiej. Zwyciężyły racjonalne argumenty i znajomość historii, za co dziękuję Radnym Miasta Poznania. Poznaniacy, udostępniajcie dobrą wiadomość! Zwyciężyły racjonalne argumenty i znajomość historii, za co dziękuję Radnym Miasta Poznania. Poznaniacy, udostępniajcie dobrą wiadomość!

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Wojewoda Wielkopolski wydał tzw. zarządzenie zastępcze, w ramach którego zmienił nazwę ulicy 23 Lutego na ulicę Janiny Lewandowskiej. Z tą decyzją nie zgodzili się radni Poznania i złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Radni argumentowali, że zmiana nazwy tej ulicy nie podpada pod przepisy o dekomunizacji, bo nie gloryfikowała ona komunizmu, a jedynie upamiętniała dzień końca okupacji niemieckiej w Poznaniu.

W marcu 2018 toku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody. Nie była ona jednak prawomocna i o od niej do NSA odwołali się prawnicy urzędu wojewódzkiego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak kasację wojewody. Oznacza to, że ulica por. Janiny Lewandowskiej będzie znów ulicą 23 Lutego.

 

kontakt