Ulica Kwiatowa od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki będzie deptakiem z dużą ilością zieleni. Miasto planuje przebudować tę część ulicy. 

Zieleń nie utrudni dojazdu do posesji, dostaw, czy też ruchu pojazdów ratunkowych. Jej naprzemienny układ-częściowo po stronie południowej, częściowo po stronie północnej-wymusi jednak znacznie wolniejszy przejazd samochodów.

Ulica zyska cechy tak zwanego woonerfu — przyjaznej przestrzeni wypełnionej zielenią z priorytetem ruchu pieszego. Na ulicy znajdzie się także miejsce dla ogródków gastronomicznych, a jeśli mieszkańcy po oddaniu ulicy do użytku wyrażą takie oczekiwanie, zamontowane zostaną także ławki — informują urzędnicy.

Nawierzchnia jezdni ul. Kwiatowej, na odcinku od ul. Rybaki do ul. Półwiejskiej, wykonana zostanie na wzór tej ostatniej z ciętej kostki granitowej, a chodniki będą z dużych płyt granitowych uzupełnionych także granitową kostką ciętą. Przebudowywany odcinek zostanie objęty tak zwaną strefą zamieszkania z ograniczonym dostępem pojazdów.

źródło : UMP

Dla mieszkańców z okolicznych domów przygotowano na parkingu buforowym przy ul. Dolna Wilda, 30 miejsc parkingowych. Będą z nich mogli skorzystać posiadacze identyfikatora mieszkańca sektora nr 4 Strefy Płatnego Parkowania.

Początek przebudowy ulicy planowany jest na pierwszy kwartał 2020 roku.