Urlopy wypoczynkowe – związki zawodowe proponują spore zwiększenie liczby dni urlopu wypoczynkowego. Projekt ma szanse na realizację.

Obecny czas 26 dni urlopu może zostać wydłużony do 35 dni. Dotyczyłoby to wszystkich zatrudnionych na umowach o pracę. Teraz dni urlopu zależą od stażu pracy – po 10 latach należy się 26 dni.

Związki zawodowe chcą natomiast 35 dni niezależnie od stażu pracy. Konkretny projekt związków analizują już organizacje pracodawców.

URLOPY WYPOCZYNKOWE

PiS proponował już zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów, które jednak nie zostały wprowadzone. Związkom udawało się już lobbować różne rozwiązania w rządzie np zakaz handlu w niedziele. Niewykluczone, że tym razem będzie podobnie.