Od poniedziałku, 16 marca sale obsługi klienta we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Poznania (łącznie 9 lokalizacji) będą zamknięte. Nie oznacza to jednak, że urząd nie będzie pracował. Urzędnicy wciąż będą obsługiwali klientów, ale w trybie zdalnym – przez internet oraz telefonicznie.

Od początku przyszłego tygodnia urzędowe sprawy będzie można w dalszym ciągu załatwić. W poniedziałek na drzwiach każdej lokalizacji UMP wywieszone zostaną listy z numerami telefonów, pod którymi będzie można kontaktować się z urzędnikami odpowiedzialnymi za dany rodzaj spraw. Lista z numerami dostępna jest już pod adresem:https://www.poznan.pl/mim/info/news/jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie-najwazniejsze-telefony,144812.html.

Decyzja o zamknięciu sal obsługi klienta – jak informują urzędnicy- została podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałością o zapewnienie ciągłości pracy urzędu.

– Wstrzymana będzie możliwość osobistego załatwienia spraw w urzędzie miasta. Zachęcamy do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Cały szereg usług można załatwić drogą mailową lub przez ePUAP. Sprawy będzie można wyjaśniać także telefonicznie. Przy każdym budynku, w którym znajduje się sala obsługi klienta, w 9 lokalizacjach urzędu miasta staną skrzynki podawcze, w których będzie można zostawić dokumenty. Zostaną one rozpatrzone – także w celu wstrzymania biegu terminów czy przedawnienia spraw – mówi Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania.

W sposób szczególny przyjmowani będą klienci przy ul. Libelta 16/20. Chodzi o obsługę spraw w zakresie niektórych aktów stanu cywilnego – zwłaszcza tych, które mogą być bardzo istotne dla mieszkańców, a nie da się ich załatwić drogą elektroniczną. Dlatego w ograniczonym zakresie obsługa przy ul. Libelta będzie działała.

W dalszym ciągu udzielane będą także śluby. Urzędnicy nie przewidują w najbliższym tygodniu ich odwoływania, Pracownicy urzędu indywidualnie będą kontaktować się z każdą parą, informując o zagrożeniach i prosząc o maksymalne ograniczenie liczby uczestników uroczystości.