Legalność 164 nośników reklamowych skontrolowali w 2019 roku inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego. 

W 2019 roku inspektorzy PINB skontrolowali 164 nośniki reklam. Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły wolnostojące, świetlne lub podświetlane tablice, zwykle zamontowane na żelbetowych słupach. Łącznie skontrolowano 140 tego typu budowli. Ponadto sprawdzono legalność 15 banerów zainstalowanych na ogrodzeniach oraz 4 wielkoformatowych banerów i 5 tablic reklamowych zamontowanych na budynkach.

Walka z nielegalnymi reklamami trwa

Konsekwencją kontroli było wszczęcie 164 postępowań, spośród których część już zakończono. W ubiegłym roku doprowadzono do rozbiórki 36 samowolnie wykonanych nośników reklamowych, w tym: 26 nośników wolnostojących, 9 banerów zainstalowanych na ogrodzeniach i jednej tablicy reklamowej zamontowanej na budynku.

Ponadto w wyniku 13 kolejnych zakończonych już postępowań stwierdzono legalność 11 wolnostojących nośników oraz dwóch tablic reklamowych zamontowanych na elewacjach budynków. W jednym przypadku, z powodu braku reakcji inwestora na zalecenie dokonania rozbiórki wolnostojącego, samowolnie wzniesionego nośnika, wydano decyzję nakazującą jego usunięcie.