Decyzja Watykanu wymusza na przedstawicielach Kościoła Katolickiego w Polsce, że muszą oni zbadać czy biskup kaliski Edward Janiak ukrywał pedofilię wśród księży. 

Stolica Apostolska upoważniła abp Stanisława Gądeckiego do przeprowadzenia wstępnego dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego. Chodzi o sprawy dotyczące pedofilii wśród podległych biskupowi duchownych. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował metropolita poznański.

1. W następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r. Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka Vos estis lux mundi (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 r. upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych.

2. Ta decyzja odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy co do postawionych zarzutów.

3. Do czasu podjęcia innych decyzji, Kongregacja ds. biskupów przeniosła na arcybiskupa metropolitę poznańskiego wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej, czy to będących już w toku, czy też nowych.

Biskup Edward Janiak jest jednym z negatywnych bohaterów filmu braci Sekielskich o pedofilii w Kościele – „Zabawa w chowanego”. Autorzy filmu udowodnili, że biskup wiedział o przypadkach pedofilii u podwładnych mu księży, ale niewiele z tym robił.