24 miliony złotych zaplanowano w tym roku na odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Plan remontowy 2020 obejmuje prace w centrum, na Winogradach i Jeżycach. Pierwsze prace rozpoczną się 16 marca od wymiany torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego, pod koniec marca zaplanowano początek remontu nawierzchni przy Dworcu Rataje.

– Przygotowany wspólnie z MPK Poznań plan remontów został tak opracowany, żeby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego. W miarę możliwości, w jednym terminie będą wykonywane wszystkie roboty mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji na jednej trasie. Tak będzie m.in. w przypadku prac na trasie prowadzącej na Winogrady– mówi Tomasz Łapszewicz, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu ds. infrastruktury transportowej.

Na pierwszy ogień idzie remont torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego oraz nawierzchni przy Dworcu Rataje. Ten fragment trasy tramwajowej w kierunku Rataj ma już 12 lat. Torowisko wymaga odnowienia, tym bardziej że po rozpoczęciu modernizacji ronda Rataje właśnie tędy będzie się odbywał wzmożony ruch tramwajowy.

Na Dworcu Rataje od końca marca do czerwca zostanie przeprowadzony tam remont nawierzchni placu manewrowego, przejazdów, placu postojowego oraz kompleksowe odnowienie peronów dla pasażerów z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie się to wiązało z koniecznością ograniczenia liczby linii, na których autobusy dojeżdżają do dworca oraz ze zmianami lokalizacji przystanków.

Na odcinku od mostu Rocha do Wrocławskiej przeprowadzona zostanie wymiana szyn, głównie zużytych szyn w łukach, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej.

W maju zostanie przeprowadzona częściowa wymiana słupów trakcyjnych i wymiana liny nośnej oraz drutu jezdnego na trasie tramwajowej na ul. Przybyszewskiego (od węzła Żeromskiego/Przybyszewskiego do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego).

– Nie można zachęcać do korzystania z transportu publicznego, nie inwestując równocześnie w infrastrukturę – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Tylko bieżące podnoszenie jej jakości pozwala zapewnić pasażerom bezpieczeństwo, komfort, szybkość i niezawodność komunikacji. Dlatego poza inwestowaniem w budowę nowych tras tramwajowych konsekwentnie modernizujemy istniejące. W tym roku przeznaczono na ten cel 24 miliony złotych — dodaje. 

Wszystkie zaplanowane remonty na ten zostały skoordynowane z dużymi inwestycjami transportowymi, takimi jak budowa trasy tramwajowej na Naramowice czy modernizacja ronda Rataje.

Przez ostatnie 5 lat miasto wydało na modernizację infrastruktury tramwajowej 114 milionów złotych. Za tę kwotę: zmodernizowano 17,8 km torowisk, wymieniono 36,2 km sieci trakcyjnej, 32 zwrotnice, zmodernizowano 20 przystanków, 7 podstacji zasilających sieć trakcyjną oraz wymieniono 19,2 km kabli trakcyjnych i zasilających.