Ptasia grypa – w gminie Przygodzice pod Ostrowem Wielkopolskim wykryto ognisko ptasiej grypy. Służby weterynaryjne przystąpiły do utylizacji chorego ptactwa. Wybić trzeba kilkadziesiąt tysięcy kur. 

PTASIA GRYPA

Od soboty od samego rana na zarażonej hodowli, która znajduje się w miejscowości Topola Osiedle w gminie Przygodzice pod Ostrowem Wielkopolskim, pracowały służby weterynaryjne, które przystąpiły do wybijania chorych kur.

Cześć ptactwa padła sama, resztę trzeba było zagazować. Zniszczone zostały także jaja kur zarażonych wirusem ptasiej grypy. Służby weterynaryjne określają wirusa ptasiej grypy wykrytego w powiecie ostrowskim jako wysoce zjadliwego. Martwe kury zostaną przewiezione do firmy, która zajmuje się utylizacją padłych zwierząt.

fot. poznews.pl

PTASIA GRYPA

W promieniu 3 km od ogniska choroby wyznaczono teren zagrożony, natomiast promień 10 km wyznaczono jako obszar zapowietrzony. Oznacza to, że na tym terenie obowiązują wysokie reżimy, m.in. zakaz transportu drobiu, zakaz wywożenia i rozrzucania ściółki czy organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego. W obszarze zapowietrzonym jest 37 ferm. Jeśli gospodarze znajdą jakieś padłe sztuki, powinny od razu zgłosić ten fakt służbom weterynaryjnym. Padłe ptactwo zostanie przebadane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

PTASIA GRYPA

Hodowcy, których ptactwo trzeba było wybić, otrzymają od Państwa odszkodowanie. Muszą jednak stosować się do zasad bioasekuracji. Południowa Wielkopolska jest liderem w produkcji jaj i hodowli drobiu w tej części Polski.