Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wprowadza ograniczenia wizyt klientów w urzędzie od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Wszyscy klienci urzędu proszeni są o ograniczenie wizyt w Urzędzie i Delegaturach Urzędu do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerowany jest kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W Wydziale Spraw Cudzoziemców od 13 do 25 marca 2020 r. bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie w Poznaniu oraz w delegaturach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła) w godzinach: 10:00 – 14:00. Realizowane będą tylko i wyłącznie wizyty zarezerwowane drogą internetową na wyżej wymienione godziny. Osoby z rezerwacją na wcześniejsze bądź późniejsze godziny nie będą przyjmowane i zostaną poinformowane o kolejnym terminie wizyty. Nowe, możliwe terminy, zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie pozostałe wizyty zostaną przerejestrowane na późniejsze terminy — informuje biuro prasowe wojewody.

Zmiany i ograniczenia w przyjmowaniu klientów dotyczą także obsługi paszportowej oraz koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego