Premier ogłosił datę wyborów samorządowych. Odbędą się one 21 października. Druga tura wyborów dotycząca wyborów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów odbędzie się 4 listopada. 

Termin wyborów musiał być wyznaczony na dzień wolny od pracy, a także nie wcześniej niż 30 dni oraz nie później niż 7 dni przed upływem kadencji samorządowców. Obecne kadencje prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz radnych gmin, powiatów i sejmików, upływają 16 listopada.

Od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw terminu wyborów (a więc od dziś) partie polityczne, koalicje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i sami wyborcy mogą tworzyć komitety wyborcze. Należy je zgłosić w zależności od rodzaju do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego. Następnie komitety wyborcze zgłaszają swoich kandydatów. Formalnie od momentu ogłoszenia aktu zarządzenia wyborów rusza też kampania wyborcza.

W wyborach samorządowych w Polsce uprawnieni do głosowania wybierają swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponadto mieszkańcy Warszawy oddają również głosy na kandydatów w wyborach do rad dzielnic. Według znowelizowanego w tym roku Kodeksu wyborczego kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Nowe przepisy wprowadziły też między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z kolei jednomandatowe okręgi wyborcze zostały ograniczone do wyborów rad gmin, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy osób.

 

kontakt