GOAP rozesłał do klientów ostrzeżenia, że harmonogram wywozu śmieci będzie się zmieniać przez epidemię.

Klienci GOAP otrzymali mailowo takie ostrzeżenie.

W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii związanym z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2, ZM GOAP informuje, że od 1 kwietnia br. mogą wystąpić zmiany w odbiorze odpadów komunalnych. Wszystkie szczegóły i zmiany będziemy przekazywać Państwu poprzez stronę internetową www.goap.org.pl, aplikację WYWOZIK i fanpage GOAP na Facebooku oraz przez Indywidualny Profil Klienta (IPK) dostępny przez stronę internetową www.goap.org.pl. Z uwagi na dynamiczną sytuację prosimy na bieżąco śledzić zamieszczane komunikaty.