Władze miasta przygotowują pisma do ministerstw, chcą by prawo dawało możliwość premiowania zaszczepionych dzieci w rekrutacji do przedszkoli. 

Z-ca prezydenta Poznania tak zapowiada inicjatywę miasta:

Zwrócimy się z pisemnym wnioskiem odpowiednio do ministerstwa edukacji oraz ministerstwa polityki społecznej, aby umożliwić dodatkowe preferencje przy naborze do przedszkoli i żłobków dla dzieci, które są szczepione. Oczywiście nie chcemy ograniczenia dostępu do tych placówek dzieciom, które nie zostały zaszczepione, ale ustalenia kryterium przy rekrutacji do przedszkola/żłobka, pozwalającego na uzyskanie dodatkowych punktów – stwierdza Mariusz Wiśniewski

Pisma nie zostały jeszcze przygotowane, nie ma więc odpowiedzi ministerstw. Niedawno sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy znoszący obowiązek szczepień.

kontakt