Kolizja między węzłem Krzesiny a Luboń zakorkowała poznański odcinek autostrady A2.

Przewidywany czas utrudnień to nawet 2 godziny, zatem szczyt komunikacyjny.

Jeśli ma się taką możliwość, lepiej autostradową obwodnice Poznania, w najbliższych godzinach, omijać.