Dzieci, które przejdą obowiązkowe szczepienia, będą mogły liczyć na dodatkowe punkty, ułatwiające dostanie się do przedszkoli w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Zdecydowali o tym radni. 

O tym, czy maluch dostanie się do wybranej placówki, decydować będą punkty. Najwięcej ich — aż 60 – można zdobyć, jeśli rodzeństwo kandydującego do przedszkola dziecka chodzi już do tej samej placówki. Tyle samo punktów rodzice mogą dostać za wykonanie u przyszłego przedszkolaka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Jeśli oboje z rodziców lub opiekunowie pracują, uczą się, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, mogą liczyć na kolejne 30 punktów, drugie tyle za rozliczenie podatku w Poznaniu. Jeżeli wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki — rodzice dostaną dodatkowe 15 punktów.

Zaszczepione dziecko łatwiej dostanie się do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do maksymalnie pięciu wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Miasto wprowadziło preferencje za wybór. Jeśli rodzice zaznaczą, że dana placówka jest ich miejscem pierwszego wyboru — dostaną 50 pkt; gdy będzie to miejsce drugiego wyboru – 30 pkt. Następnie — w przypadku placówki trzeciego, czwartego i piątego wyboru- odpowiednio 20, 10 i 1 punkt.

Rodzice powinni udokumentować spełnienie każdego z kryteriów — przedstawiając np. zaświadczenie z miejsca pracy czy kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego. Do udokumentowania wykonania szczepień konieczne będzie tylko oświadczenie rodzica.