Na dwóch jeżyckich ulicach wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni, zmieniona będzie organizacja ruchu i nasadzona niska zieleń.

Prace remontowe rozpoczną się od ulicy Jeżyckiej. We wtorek, 14 lipca, zniszczona nawierzchnia na lewym pasie ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barzyńskiego do numeru 38, będzie sfrezowana i ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna. Następnie prace przeniosą się na prawy pas. Na czas frezowania i układania nawierzchni nie będzie wjazdu w ul. Kochanowskiego. Objazd wytyczono ul. Jeżycką, Kościelną, Wąską i Poznańską.

W kolejnych dniach ekipa drogowców będzie się przesuwać na dalsze odcinki ulicy, aż do skrzyżowania z ulicą Kościelną. Nie będzie wówczas możliwości wyjazdu z ul. Mylnej w ul. Jeżycką. Podczas prac na skrzyżowaniu z ul. Mączną ulica ta zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji). Z kolei na czas robót na skrzyżowaniu z ul. Nad Bogdanką wjazd i wyjazd z tej ulicy będzie możliwy objazdem przez ul. Norwida i Barzyńskiego – informują urzędnicy.

Podczas prac zmieni się organizacja ruchu na remontowanym odcinku ulicy Jeżyckiej. Kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa i nie będą mogli parkować po obu stronach ulicy. Znaki drogowe, mówiące o zakazie parkowania, są już ustawione na początkowym odcinku ulicy Jeżyckiej. Na czas frezowania zamykane naprzemiennie będą pojedyncze przejścia dla pieszych. Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h.

Prace na ulicy Jeżyckiej powinny zakończyć się w ostatnim tygodniu lipca. Następnie remont obejmie nawierzchnię ulicy Poznańskiej, aż do skrzyżowania z ulicą Kościelną.